Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udvalg i Investering Danmark

De faste udvalg arbejder med faglige spørgsmål om investeringsfonde. Her kan du se en oversigt over de enkelte udvalg.

En stor del af arbejdet i Investering Danmark er forankret i de faste udvalg. Investering Danmark har nedsat en række udvalg, som arbejder inden for de områder, der er defineret i nedenstående kommissorier. Udvalgenes arbejdsform m.v. fremgår af ”Retningslinjer for udvalg og arbejdsgrupper”. Ud over de faste møder kan udvalgene supplere med ad hoc møder efter behov. Arbejdet i de faste udvalg suppleres af arbejdsgrupper – typisk når en arbejdsopgave er tidsafgrænset og tværfaglig.

Udvalget beskæftiger sig med alle spørgsmål, der kan relateres til ”investeringsforvaltning”. Det omfatter eksempelvis investeringsregler og risikostyring.

Udvalget er også ansvarligt for at følge produktudviklingen relateret til investeringsfonde. Udvalget skal desuden bidrage med faglig ekspertise på det brancheøkonomiske område, herunder vurdere relevante rapporter m.v. samt give input til Investeringsfondsbranchens egne analyser.

Udvalgsansvarlig: Seniorøkonom Peter Skjoldager Plantener

Udvalget beskæftiger sig med alle spørgsmål i relation til compliance og fortolkning af bestående lovgivning, vedtægter, oplysningsforpligtelser og sagsbehandlingsstandarder.

Udvalget sørger også for at overvåge af ny lovgivning m.v., medmindre et andet udvalg eller en arbejdsgruppe har fået opgaven.

Udvalgsansvarlig: Seniorkonsulent Trine Kok

Udvalget beskæftiger sig med spørgsmål af regnskabsmæssig betydning. Det omfatter blandt andet årsregnskabsaflæggelse, regnskabsrelevante nøgletalsdefinitioner og fortolkning af relevante bekendtgørelser.

Udvalgsansvarlig: Seniorkonsulent Trine Kok

Udvalget beskæftiger sig med alle sager, der kan relateres til skattelovgivningen i bred forstand.

 

Udvalget beskæftiger sig med alle områder, der kan relateres til branchens egen produktion af statistikker. Det omfatter nøgletalsdefinitioner, performancemåling og kategorisering af afdelinger m.m. Udvalget håndterer sager vedr. FundCollect og herunder dataindberetningen til FundCollect.


Udvalgsansvarlig: Seniorøkonom Henrik Frydenborg Hansen

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde