Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bankernes bidrag til samfundet

i kroner og ører

Den finansielle sektor er en essentiel del af samfundsøkonomien – og bidrager direkte til værdiskabelsen og beskæftigelsen i Danmark.

De danske kreditinstitutter bidrager samlet set med 74 mia. kr. til værdiskabelsen i Danmark svarende til godt 4 pct. af den samlede bruttoværditilvækst. Det er til trods for, at branchen kun har 1,9 pct. af den samlede private beskæftigelse.

Der er i dag 41.000 personer beskæftiget i danske penge- og realkreditinstitutter.

Sektoren bidrager desuden til velfærden i Danmark gennem skattebetalinger og lønsumsafgift.

  • I 2016 bidrog bankerne næsten 7,9 mia. kr. i selskabsskat til det danske samfund. Det er næsten 13 pct. af de samlede danske selskabsskatter i 2016. 
  • I 2015 betalte bankerne knap 5,5 mia. kr. i selskabsskatten. Det svarer til 9,7 pct. af den samlede selskabsskat i Danmark, som i 2015 i alt udgjorde omkring 56,6 mia. kr.

Udover selskabsskatten betaler bankerne og realkreditinstitutterne årligt et milliardbeløb i lønsumsafgift, som er den afgift, den finansielle sektor betaler i stedet for moms, og som er hægtet op på udgifter til løn. Den afgift bidrog i 2016 med ca. 5 mia. kr. til den danske statskasse. 

I 2015 skønnes det, at bankerne og realkreditinstitutterne samlet betalte lønsumsafgift på godt 3,2 mia. kr.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde